Fassaadide soojustamine ja renoveerimine – Tehtud tööd